مركز خانواده فازيبا (FaSiBa)

به صفحه اصلي مركز خانواده فازيبا خوش آمديد

در صفحات ما تقريبا كليه خدمات عرضه شده براي خانواده هاي بخش بارسبوتل (Barsbüttel) و مجموعه بخش هاي زيك (Amt Siek) را مشاهده مي نماييد.

ما با شعار اصولي خود «اگر به پدر و مادر كمك كنم، به كودك كمك كرده ام!» در همه وضعيت هاي معمول و غيرمعمول زندگي با پشتيباني و همراهي در كنار شما هستيم.

ما همگي تمايل داريم به شما به عنوان خانواده، پدر و مادر بزرگ، تنها سرپرست خانواده داراي فرزند يا به عنوان خانواده با پيشينه مهاجرت، مشاوره كامل ارائه داده و شما را در شرايط زندگيتان همراهي و پشتيباني كنيم. شما اينجا در اين صفحات امكانات مشاوره براي فرزندان خود، رويدادهاي ورزشي، پيشنهادات اوقات فراغت براي والدين و فرزندان و تقويم رويدادهاي داراي پيشنهادات روزانه جديد براي خانواده ها را مشاهده مي كنيد.

چنانچه شما سوالات، پيشنهادات يا درخواست هايي داريد، لطفا با ما تماس بگيريد يا به صورت حضوري مراجعه نماييد. آشنايي با شما موجب خوشحالي شما خواهد بود.

پاسخگوي شما

ايلونا بوركهارت (بارسبوتل)

و اولريكه ترونر (مجموعه بخش هاي زيك)

ايلونا بوركهارت

مسئول هماهنگي مركز خانواده

بخش بارسبوتل
                                      

Soltausredder 20
22885 Barsbüttel

تلفن: 040/5701873413
موبايل: 0152/34365176
ايميل:

ساعات مشاوره خانه شهروندان بارسبوتل
دوشنبه: 7:30 الي 11:30
سه شنبه: 13 الي 15
پنج شنبه: 8 الي 12:30
... و بر اساس تعيين وقت قبلي!

و اولريكه ترونر

مسئول هماهنگي مركز خانواده

مجموعه بخش هاي زيك

Hauptstraße 49
22962 Siek

موبايل: 015775228728
يميل:  

ساعات مشاوره مجموعه بخش هاي زيك:
پنج شنبه ها: 13:30 الي 15:30
... و بر اساس تعيين وقت قبلي!